Konferencje w Polsce

18 kwietnia 2012

Polska jest krajem, w którym konferencje, zjazdy i sesje naukowe organizowane są na coraz wyższym poziomie. Z czasem uzyskują one rangę imprez międzynarodowych. Cieszą się coraz większym splendorem i zyskują coraz większy rozgłos. Jeśli nie wierzysz przeczytaj niniejszy artykuł! Od kilkunastu lat dla elit politycznych, gospodarczych i intelektualnych z Polski oraz krajów Europy Wschodniej Instytut Studiów Wschodnich organizuje Forum Ekonomiczne Krynica. Jest to jedno z największych tego rodzaju spotkań biznesowych organizowanych nie tylko w Polsce, ale również w tej części Europy. Forum Ekonomiczne Krynica corocznie organizowane jest w pierwszym tygodniu września i trwa od trzech do czterech dni. Podczas licznych konferencji i panelów dyskusyjnych poruszane są aktualne problemy oraz wyzwania, przed którymi stoją Państwa Europy Wschodniej oraz cała Europa. Z roku na rok rośnie liczba uczestników forum. Mimo upływu lat nie straciło ono bowiem nic ze swojego dawnego blasku i prestiżu. Dzięki Forum Ekonomiczne Krynica konferencje w górach stały się modne! Świadczy o tym nie tylko ilość zorganizowanych na przestrzeni ostatnich lat konferencji w Polsce, ale także ich lokalizacja – góry. Taka tendencję na rynku wykorzystały nie tylko firmy oraz obiekty szkoleniowe i konferencyjne, które powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony rynku. Szanse na rozwój i promocję dostrzegły także polskie miejscowość. Krynica-Zdrój – urocza górska miejscowość wkomponowana w krajobraz gór Beskidu Sądeckiego – promuje się dzięki Forum Ekonomicznemu oraz Forum Regionów. Hotel Muszyna położony w bliskim sąsiedztwie Krynicy w okresie forum ma horrendalne ceny. Forum Ekonomiczne Krynica to nie jedyny przykład na postawioną przez na tezę. Z pewnością jest to jednak konferencyjna „perła”, którą możemy się szczycić na forum międzynarodowym. Polsce potrzebna jest taka forma reklamy i promocji na arenie międzynarodowej. To biznes rządzi światem a na tej konferencji pojawiają się wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia we współczesnej Europie Wschodniej! Z biegiem lat konferencje w górach Polski organizować będą również  inne państwa, dostrzegając drzemiący tu potencjał.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.