Audyt – czyli kontrola w firmie.

17 października 2012

audyt w firmieAudyt to forma kontroli mająca na celu porównanie stanu rzeczywistego ze stanem oczekiwanym. Jej głównym celem jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości i odchyleń w firmie. Audyt to okresowa kontrola, która powinna być przeprowadzana w każdej firmie. Jeśli audyty wykonywane są nieregularnie, zbyt rzadko lub wcale może okazać się, że wszelkie nieprawidłowości jakie pojawiły się w firmie przybiorą formę rzeczywistych problemów, niosących ze sobą poważne konsekwencje dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Zarówno konsekwencje prawne, finansowe jak i problemy w postaci zbędnych kosztów.

Najbardziej spektakularne są kontrole dużych firm korporacyjnych, których przeprowadzenie trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Audytowi poddane może być praktycznie każde przedsiębiorstwo, a kontrola dotyczyć może każdej sfery jego działalności.

Do najczęściej przeprowadzanych audytów zaliczyć należy:

  • audyt jakości,
  • audyt finansowy,
  • audyt informatyczny,
  • audyt marketingowy,
  • audyt operacyjny.

Coraz częściej kontrola przeprowadzana jest również w tak mało popularnych obszarach jak: etyka, ekologia oraz środowisko w firmie. Przeprowadzenie audytu to spore wyzwanie dla firmy. Aby osiągnąć sukces warto skorzystać z oferty firm audytowych.

 

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.